Paper From Portugal

Sociale en economische verantwoordelijkheid

Het eigendom van de Portugese bossen is verdeeld over meer dan 400.000 landeigenaren, waarvan de meeste kleine boeren zijn, en de bosbouwsector biedt werk aan ongeveer 100.000 mensen. De Portugese pulp- en papierindustrie is een belangrijke bron van directe en indirecte werkgelegenheid.

 

De bosbouwsector biedt werk aan ongeveer 100.000 Mensen