Paper From Portugal

Al vanaf het begin is de Portugese pulp- en papierindustrie gebaseerd op innovatie en respect voor de natuur, onze kostbaarste hulpbron.

 

Zij werkt uitsluitend met producenten die zich richten naar de principes van verantwoordelijk bosbeheer. Er bestaan echter nog steeds enkele misvattingen over de sector, die doorgaans gebaseerd zijn op gemeenplaatsen en mythes.


We willen dat u de feiten over de voornaamste problemen rond de papierproductie verneemt, zodat u voor zichzelf kunt beslissen.

 

Feiten over Paper